Pho­ne booth

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

THRIL­LER Svet­tig spän­ning av det sla­get att inga nag­lar åter­står när det he­la är över. När te­le­fo­nen ring­er i den lil­la te­le­fon­ki­os­ken sva­rar Stu ( Colin Far­rell). En röst upp­ly­ser att om han läg­ger på blir det det sista han gör. Syn­ner­li­gen väla­ge­rat av Far­rell och Fo­rest Whita­ker. (2002)

FRE­DAG, TV3, 23.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.