Vi tre de­bu­te­ra

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Has­se Ek­mans film­ver­sion av Her­bert Gre­ve­ni­us mest kän­da pjäs är ro­lig att tit­ta på av strikt no­stal­gis­ka skäl. Fram­för allt har Gun­nar Fi­schers Stock­holms­bil­der med åren för­vand­lats till ett slags po­e­tis­ka do­ku­ment. (1953)

MÅN­DAG, SVT1, 14.20

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.