Swing med Babs & Nor­man

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING Det är drygt två år se­dan den folk­kä­ra sång­ers­kan Alice Babs som­na­de in, ba­ra vec­kor ef­ter sin 90-års­dag.

SVT vi­sar fö­re­ställ­ning­en ”Swing­ti­me again” från 1999 där sång­ers­kan egent­li­gen ha­de slu­tat att fram- trä­da. Men vän­nen och pi­a­nis­ten Char­lie Nor­man över­ta­la­de hen­ne och det blev en två tim­mar lång kon­sert på Ny­bro­ka­jen 11 i Stock­holm.

Babs och Nor­man fram­för Du­ke El­ling­ton- klas­si­ker som ” Ta­ke the A train” och ”Drop me off in Har­lem” – och för­stås Alice Babs sto­ra ge­nom­brottslåt ”Swing it, ma­gis­tern!”, med text av Hasse Ek­man.

Öv­ri­ga mu­si­ker som hörs un­der in­spel­ning­en är Jan Ade­feldt på bas, Las­se Pers­son på trum­mor, Kjell Öhman på or­gel, Bos­se Bro- berg på trum­pet, Ulf An­ders­son på sax­o­fon och Ol­le Hol­mqvist på trom­bon.

Alice Babs spe­la­de un­der sin kar­riär in över 800 lå­tar och val­des in i Swe­dish Mu­sic Hall of Fa­me för­ra året.

LÖRDAG, SVT2, 20.00

Fo­to: JAN WIRIDEN

Char­lie Nor­man och Alice Babs bjöd på en hel­kväll med swing­ti­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.