Rös­ter om Cash

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DOKUMENTÄR ”Hel­lo, I’m John­ny Cash”. Så in­led­de country­stjär­nan si­na spel­ning­ar, och fra­sen har in­spi­re­rat fil­mar­na till den ny­gjor­da do­ku­men­tä­ren ”I am John­ny Cash”. 13 år ef­ter stjär­nans död be­rät­tar fa­milj, vän­ner och ar­tist­kol­le­gor om si­na in­tryck av per­so­nen bakom ”man­nen i svart”.

TIS­DAG, SVT2, 22.15

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.