Ra­vel­li dö­mer gril­lat

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

MAT­LAG­NING TV4 drar igång en ny sä­song av ”Grill­mäs­tar­na” och gör en pass­ning till fot­bolls-EM. De åt­ta del­ta­gar­na får i upp­gift att ser­ve­ra gril­lad fot­bolls­mat till en EM-­sof­fa och re­sul­ta­tet be­döms av Tho­mas Ra­vel­li samt ex­pert­du­on Karin An­ders­son och Christian Hell­berg. Vin­na­ren be­lö­nas med 100 000 kro­nor och en re­sa till USA:s grill­världs­mäs­ta­re Chris Lil­ly.

ONS­DAG, TV4, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.