Ju­bi­le­umsshow

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

REVY Pe­ter Flack (bil­den) har spe­lat den folk­kä­ra ka­rak­tä­ren Hjal­mar Berglund på scen i 40 år. Nu vi­sar SVT ”Hjal­mars dröm­re­vy”, Pe­ter Flacks sto­ra show på Nya Park-te­a­tern i Öre­bro, där Hjal­mar får stå till svars för gam­la syn­der. För­u­tom Pe­ter Flack själv med­ver­kar bå­de hust­run Ma­rie Kühler, dot­tern Aman­da Flack, Ti­na Leijon­berg och Pe­ter Kjell­ström.

FRE­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.