Som­mar­hjäl­tar

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

BARN Pro­gram­le­da­ren Ma­lin Ols­son gör även i år mor­gon-tv från Mal­mö för al­la som­mar­le­di­ga barn. Årets te­ma är su­per­hjäl­tar och vid Mal­ins si­da finns Alex Her­mans­son och Ange­li­ka Prick. Var­je fre­dag blir det ar­tist­be­sök, först ut är grup­pen Pa­ne­toz, kän­da från Me­lo­di­festi­va­len. MÅN­DAG, BARN­KA­NA­LEN,

9.00 & 18.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.