Til­de de Pau­la Eby

TV (Sweden) - - INTERVJU -

Ål­der: 43. Fa­milj: Ma­ken Tho­mas Eby och bar­nen Eli­an, Nae­mi, Ily­ah och Zion. Bor: Stock­holm. Gör: Jour­na­list och pro­gram­le­da­re. Ak­tu­ell: Pro­gram­le­da­re för “He­la kän­dis-Sve­ri­ge ba­kar”. Le­der Po­lar­pri­set den 16 ju­ni till­sam­mans med Jesper Bör­jes­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.