Fe­el­good med smär­ta

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

Law­rence), som in­te hel­ler har lä­get un­der kon­troll. Da­vid O Rus­sell vi­sa­de med ” The Figh­ter”, från 1020, att han är en re­gis­sör med fing­er­topps­käns­la för dra­ma­ti­ken i var­da­gen och för per­son­re­gi. Här svarar han även för ma­nus och sum­man blir en väl­digt bra fe­el­good-film med svär­ta. (Sil­ver li­nings play­book, 2013)

FRE­DAG, KANAL 5, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.