Lin­je 1 2 3 ka­pad

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

AC­TION Öpp­ning­en är mag­ni­fik. Snab­ba och feb­ri­ga bil­der från ett Man­hat­tan som snart ska va­ra skå­de­plats för John Tra­vol­tas hän­syns­löst ge­nom­för­da tun­nel­ba­ne­tåg­kid­napp­ning. Mot ho­nom ställs Den­zel Washing­tons ( bil­den) la­ko­nis­ke tra­fik­le­da­re. (2009)

LÖRDAG, TV3, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.