Skug­gan av ett tvi­vel

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

THRILLER Hit­ch­cock lå­ter oss mö­ta gam­le trev­li­ge mor­bror Char­lie som kom­mit till­ba­ka till si­na släk­ting­ar ef­ter många år. Jo­seph Cot­tens age­ran­de är ly­san­de i sin åter­håll­sam­het. (Sha­dow of a doubt, 1943)

TIS­DAG, SVT1, 23.35

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.