Här är TV4:s EM-trupp: Stu­di­o­pro­gram­le­da­re:

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

Anna Bro­lin. Ex­per­ter: Olof Lundh, Hanna Marklund. Kom­men­ta­to­rer: Las­se Granqvist, Jens Fjell­ström, Jesper Huss­felt, An­ders An­ders­son. Veckans mat­cher (av­spark): FRE­DAG, 21.00: Frank­ri­ke­–Ru­mä­ni­en LÖRDAG, 15.00: Al­ba­ni­en–Schweiz LÖRDAG, 18.00: Wa­les–Slo­va­ki­en SÖN­DAG, 18.00: Po­len–Nor­dir­land SÖN­DAG, 21.00: Tyskland–Ukrai­na MÅN­DAG, 21.00: Bel­gi­en–Ita­li­en TIS­DAG, 18.00: Ös­ter­ri­ke–Ung­ern ONS­DAG, 15.00: Ryss­land–Slo­va­ki­en ONS­DAG, 18.00: Ru­mä­ni­en–Schweiz.

Alex­an­dru Max­im, Ru­mä­ni­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.