Ge­ni­a­lis­ka ri­va­ler

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DOKUMENTÄRSERIE Al­la ge­ni­er som har för­änd­rat värl­den har haft en spor­ran­de ri­val, nå­gon att täv­la mot. Det är ut­gångs­punk­ten för den brit­tis­ka do­ku­men­tär­se­ri­en ”Ge­ni­er­na som för­änd­ra­de värl­den”. I förs­ta av­snit­tet hand­lar det om två pi­on­jä­rer in­om smart var­dags­tek­nik: App­le-grun­da­ren Ste­ve Jobs och Micro­softs Bill Ga­tes.

SÖN­DAG, SVT1, 18.15

Ste­ve Jobs var ett ge­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.