Kal­lur på hem­ma­plan

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

FRIIDROTT Di­a­mond ­Le­a­gue kom­mer till Stock­holm och Sta­di­on för Bau­haus­ga­lan. Svens­ka ögon rik­tas kanske sär­skilt mot ­Su­san­na Kal­lur, som täv­lar på 100 me­ter häck för förs­ta gång­en på sex år och hop­pas kva­la till OS. Höjd­hopps­pro­fi­len Kaj­sa Ber­gqvist och pro­gram­le­da­ren Ma­rie Leh­mann finns på plats. Jo­nas Karls­son och An­ders Gär­derud kom­men­te­rar täv­ling­ar­na.

TORS­DAG, SVT2, 19.30

San­na Kal­lur gör come­back på 100 me­ter häck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.