Stres­sad Brost

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

REVY Pjä­sen är näs­tan 300 år, men blev än­då för­ra som­ma­rens suc­cé på Fred­riks­dalste­a­tern i Helsing­borg. ”Den stres­sa­de” av­slu­tar SVT:s re­vy­spe­ci­al och im­por­te­ra­des från Dan­mark av te­a­ter­di­rek­tö­ren Eva Ryd­berg, som själv spe­lar gif­tas­lyst­na Mag­de­lo­ne. Jo­han­nes Brost är den stres­sa­de herr Vi­el­ge­sch­rei och Ma­rie Ro­bert­son spe­lar kam­mar­jung­frun Per­nil­le.

FRE­DAG, SVT1, 20.0

Eva Ryd­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.