Hyll­ning i re­pris

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

MU­SIK Stu­di­o­mu­si­kern Björn J:son Lindh gick bort 2013 ef­ter en lång kar­riär. Till hans min­ne spe­la­des en kon­sert in året där­på i Ber­wald­hal­len i Stock­holm som SVT nu vi­sar i re­pris. På scen stod bå­de vän­ner och kol­le­gor – bland and­ra Ed­da Mag­na­son, Ni­no Rams­by, To­mas An­ders­son Wij, Jan­ne Schaf­fer och Staf­fan Sche­ja.

LÖR­DAG, SVT2, 20.35

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.