Bakom suc­célå­tar­na

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DOKUMENTÄRSERIE Bakom världs­ar­tis­ter­nas suc­célå­tar finns of­ta ett helt upp­båd av mind­re kän­da hant­ver­ka­re. De får i stäl­let plats i ”Mu­sik­bran­schens verk­li­ga stjär­nor”, en ame­ri­kansk re­por­ta- ge­se­rie i åt­ta de­lar. Förs­ta av­snit­tet hand­lar om pro­du­cen­tens roll, bland an­nat ”den fem­te Be­at­les-­med­lem­men” Ge­or­ge Mar­tin som gick bort ti­di­ga­re i år, 90 år gam­mal.

TIS­DAG, SVT2, 21.45

Ge­or­ge Mar­tin pro­du­ce­ra­de Be­at­les ski­vor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.