Sista spad­ta­get

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TRÄD­GÅRD Vå­ren är slut och det är myc­ket som ska hin­nas med i ” Träd­gårds­ti­der” fö­re som­marup­pe­hål­let. Pernilla Måns­son Colt plan­te­rar det sista i kök­s­lan­det och för­be­re­der det sto­ra träd­gårds­bröl­lo­pet. Ma­lin Pers­son ord­nar ut­om­hus­be­lys­ning och Ta­req Tay­lor byg­ger en ve­dugn.

MÅN­DAG, SVT1, 20.00

Pernilla Måns­son Colt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.