Fa­mil­jedra­ma

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

THRILLERSERIE När en po­li­ti­kers son, för­svun­nen se­dan tio år och miss­tänkt mör­dad, plöts­ligt åter­vän­der till fa­mil­jen upp­står många frå­gor. Är han den han ut­ger sig för att va­ra? ” The Fa­mily” är en se­rie i tio de­lar med Jo­an Al­len i rol­len som mam­ma och sta­dens borg­mäs­ta­re. Se­ri­en fick ba­ra en sä­song, och Ka­nal 5 riv­star­tar med två av­snitt på ra­ken.

MÅN­DAG, KA­NAL 5, 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.