The descen­dants

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRAMA Ma­ke får ve­ta att frun, som lig­ger i ko­ma, un­der lång tid rul­lat runt i säng­hal­men med en an­nan karl. Bit­vis myc­ket rö­ran­de och det är fan­tas­tiskt att se Ge­or­ge Cloo­ney när hans värld är på väg att krac­ke­le­ra. Ton­års­dot­tern Shai­le­ne Wood­ley är ett fynd. (2011)

LÖR­DAG, SVT1, 22.25

Shai­le­ne Wood­ley.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.