Tree of li­fe

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRAMA En märk­lig up­pen­ba­rel­se, stor­sla­gen som en ka­te­dral, be­lö­nad med fi­nas­te pri­set i Can­nes. Bild­kom­po­si­tö­ren Ter­rence Ma­lick har ta­git sats än­da bor­ta hos di­no­sau­ri­er­na för att fånga en ame­ri­kansk 50-tals­fa­miljs pröv­ning­ar. Ansla­get

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.