In­ten­sivt få­gel­liv

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

NA­TUR På Hor­nön i nord­öst­ra Nor­ge är det un­der någ­ra kor­ta som­mar­må­na­der ett in­ten­sivt få­gel­liv. Tu­sen­tals sjö­fåg­lar kom­mer dit för att häc­ka. De sli­ter för att hit­ta mat åt si­na ung­ar och de käm­par för att skyd­da dem från rov­fåg­lar. I ”Få­ge­lön” be­rät­tar Mar­tin Em­tenäs och or­ni­to­lo­gen Fri­da Johns­son om det dra­ma­tis­ka få­gel­li­vet.

TORS­DAG, SVT1, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.