Mid­som­mar på Got­land

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TRADITION Var­je stor helg fi­ras av SVT med ett spe­ci­ellt pro­gram, som för­sö­ker för­med­la li­te stäm­ning till tit­tar­na. Årets tra­di­tio­nel­la mid­som­mar­fi­ran­de kom­mer från Vis­by och Yvette Her­mundstad, sport- och na­tur­re­por­ter på SVT, har fått för­tro­en­det att le­da mu­sik och prat i som­mar­kväl­len. Gäs­ter är för­stås två got­län­ning­ar: Bab­ben Lars­son, ko­mi­ker, och Eric Gadd, mu­si­ker.

FRE­DAG, SVT1, 20.00

Yvette Her­mundstad fi­rar mid­som­mar i Vis­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.