Si­mon och ekar­na

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRAMA Ma­ri­an­ne Fred­riks­sons be­rät­tel­se om poj­ken som väx­er upp ut­an­för Gö­te­borg un­der and­ra världs­kri­get blev ef­ter lång vän­tan väl­gjord film. Li­sa Oh­lin har lyc­kats blå­sa liv i så­väl mil­jö och män­ni­skor som själ­va tids­an­dan. (2011)

LÖRDAG, SVT1, 23.10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.