Ju­lie

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRAMA He­le­na Berg­ström sat­te upp ”Frö­ken Ju­lie” på Stock­holms Stads­tea­ter. Se­dan tog hon med sig skå­de­spe­lar­na till ett stånds­mäs­sigt slott och gjor­de den här fil­men. Och det mesta av scen­käns­lan ska­ka­des av på vä­gen –

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.