Kvinn­lig hu­mor

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

STÅUPPSHOW För and­ra året ar­ran­ge­ra­de Ami Hall­berg Pau­li hu­morshow med ba­ra kvin­nor och scen­fö­re­ställ­ning­en spe­la­des in på Max­im­te­a­tern i Stock­holm. På sce­nen fanns bland and­ra Bi­an­ca och Tif­fa­ny Kron­löf, An­na Blom­berg, Shan­ti Ryd­wall Me­non och Li­sa Eriks­son.

TORS­DAG, SVT 1, 21.50

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.