Le­tar peng­ar i hu­set

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

TV-LEK I fa­mil­jens hus är 100 000 kro­nor göm­da. På tre mi­nu­ter ska fa­mil­jen hit­ta så myc­ket av peng­ar­na som möj­ligt. Men först mås­te de lå­sa upp hu­set och rum­men där in­ne. Och nyck­lar­na ska de­ras gran­nar för­sö­ka er­öv­ra ge­nom oli­ka täv­ling­ar. Tv-le­ken ”Hu­set fullt med peng­ar” är en tv-lek i sju de­lar med Ric­kard Sjö­berg och Sandra Dahlberg från ”Post­k­od­lot­te­ri­et”.

FRE­DAG, TV 4, 19.30

Ric­kard Sjö­berg och Sandra Dahlberg i ny tv-lek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.