Frank­ri­ke runt

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

CYKEL 352 mil på 21 da­gar. Tour de Fran­ce, den år­li­ga cy­kel­täv­ling­en i Frank­ri­ke, är ett av de störs­ta cy­kel­lop­pen i värl­den. För förs­ta gång­en nå­gon­sin vi­sas den 103-åri­ga täv­ling­en i svensk tv. De långa dags­e­tap­per­na följs i TV12 och di­gi­talt i TV4 play. De två sista tim­mar­na un­der var­je dags etapp sän­der TV4 di­rekt och kom­men­ta­to­rer är Pet­ter Barr­ling och Gabriella Ek­ström.

LÖR­DAG, TV 4, 16.35

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.