Start i Al­me­da­len

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

POLITIK I Al­me­da­len på Got­land bra­kar po­li­ti­ker­vec­kan i gång med fle­ra tu­sen tal, se­mi­na­ri­er, de­bat­ter och eve­ne­mang. Riks­dags­par­ti­er­na får var sin dag och en fast punkt är ”Par­ti­ledar­tal i Al­me­da­len”, som sänds di­rekt. Här är lis­tan för förs­ta hal­van: Sön­dag: Li­be­ra­ler­nas dag. Tal av Jan Björ­klund. Mån­dag: Cen­ter­par­ti­ets dag. Tal av An­nie Lööf. Tis­dag: So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas dag. Tal av Stefan Löfven. Ons­dag: Krist­de­mo­kra­ter­nas dag. Tal av Eb­ba Busch-Tho­or. Ta­let följs var­je dag av en tim­mes de­batt i ”Opi­ni­on från Al­me­da­len”, där Belin­da Ols­son in­ter­vju­ar par­ti­le­da­ren. SÖN­DAG, SVT 2, 19.00, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.