Mal­ins hem lig­ger i Mal­mö

TV (Sweden) - - INTERVJU -

Namn: Ma­lin Ols­son. Ål­der: 33 år. Bor: Mal­mö. Fa­milj: Sam­bon Si­mon Pey­ron. Gör: Pro­gram­le­da­re. Ak­tu­ell med: Le­der “Som­mar­lov” från Mal­mö i Barnkanalen till­sam­mans med Alex Her­mans­son (t v) och Ange­li­ca Prick (mit­ten) fram till den 19 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.