The ar­tist

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KO­ME­DI Att den­na skick­ligt ge­nom­för­da stum­filmspa­stisch blev en jät­te­suc­cé just nu har nog att gö­ra med att bå­de film­in­du­strin och me­diebran­schen ge­nom­går en lik­nan­de bryt­nings­tid. (2011)

ONS­DAG, SVT1, 13.40

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.