Al­me­da­len på­går

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

PO­LI­TIK I Al­me­da­len i Vis­by på­går po­li­ti­ker­vec­kan med fle­ra tu­sen tal, se­mi­na­ri­er, de­bat­ter och eve­ne­mang. Riks­dags­par­ti­er­na får var sin dag och en fast punkt är ”Par­ti­ledar­tal i Al­me­da­len”, som sänds direkt. Ta­let följs var­je dag av en tim­mes debatt i ”Opi­ni­on från Al­me­da­len”, där Belin­da Ols­son in­ter­vju­ar par­ti­le­da­ren. TORS­DAG, SVT2, 19.00 TORS­DAG, SVT2, 20.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.