Py­ro­man här­jar på ön

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DRA­MA­SE­RIE Som­mar­tid och dags för en re­prisom­gång av myc­ket po­pu­lä­ra dra­ma­se­ri­en ”Sal­tön”. Det är som­mar på väst­ku­stön och Blom­gren ( Tomas von Bröms­sen), han har bör­jat må­la. Emily har ta­git över Blom­grens To­bak, Jo­han­na har öpp­nat ost­ron­bar och då dy­ker ost­ron­fis­ka­ren Bengt upp. När det upp­står fle­ra brän­der spri­der sig pa­ni­ken. Finns det en py­ro­man?

FRE­DAG, SVT1, 20.00

Blom­gren (Tomas von Bröms­sen) har bör­jat må­la i ”Sal­tön”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.