Sjung­er och stud­sar

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

ALLSÅNG Ska de ta en ”Grou­pie” el­ler tän­ker de ”Ba­da nak­na”? Sa­mir och Vik­tor, som he­ter Ba­dran Frisk i ef­ter­namn, lämp­li­ga gäs­ter för allsång­s­kväl­len på Li­se­berg. De­ras lå­tar från och är Me­lo­di­festi­va­len 2015 och 2016 pas­sar per­fekt för allsång och för att stud­sa upp och ner till. Öv­ri­ga gäs­ter i ”Lot­ta på Li­se­berg” är sång­ers­kor­na Ida Wiklund och Lou­i­se Hoffs­ten.

MÅN­DAG, TV4, 20.00

Sa­mir och Vik­tor är allsångs­gäs­ter i ”Lot­ta på Li­se­berg”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.