Den ofri­vil­li­ge gol­fa­ren

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KO­ME­DI Las­se Åbergs drift med ny­ri­ka gol­f­gal­ning­ar. Mats Berg­man är ka­pi­ta­lis­ten som i för­bi­gå­en­de läg­ger ner en bröd­rost­fa­brik, in­nan res­ten av da­gen till­bring­as på golf­ba­nan. Bra fun­ge­rar kon­tro­ver­ser­na med en län­san­tik­va­rie – Claes Måns­son i cy­kel­hjälm. Men Stig Hel­mers även­tyr i Skott­land är täm­li­gen po­äng­lö­sa. (1991)

ONS­DAG, TV4, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.