Dik­ta­torn

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

KO­ME­DI Ett starkt ställ­nings­ta­gan­de mot na­zis­men och det är lätt att se lik­he­ter­na mel­lan Hyn­kel och Hit­ler, Gar­bitsch och Goeb­bels och Her­ring och Her­mann Gö­ring/ He­in­rich Himm­ler. Det be­rät­tas att Hit­ler såg fil­men – två gång­er. Fil­men no­mi­ne­ra­des till fem Oscar, bland an­nat för bäs­ta film, men vann in­te. (The gre­at dicta­tor, 1940) FRE­DAG, SVT2, 22.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.