Ernst på ned­brun­nen herr­gård

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

INREDNING Ernst Kir­ch­s­te­i­ger har se­dan i maj snickr at på det som är kvar av en ned­brun­nen herr­gård i Kristi­ne­hamn i Värm­land. Gustafsviks herr­gård brann näm­li­gen på val­borgs­mäs­so­af­ton 1967 och en­dast fly­gel­bygg­na­den blev kvar. Men den lig­ger vac­kert nä­ra Vä­nerns strand och f år hu­vud­rol­len i ”Som­mar med Ernst”.

Kristi­ne­hamns kom­mun har hyrt ut det bort­glöm­da hu­set och en bit av träd­går­den till tv-tea­met och re­no­ve­ring­en ska på­gå än­da till slu­tet av ju­li. Ernst och hans två bi­trä­dan­de snic­ka­re, Jo­han La­ger­berg och Theo Kly­va­re, ska­par en ute­plats, som ra­mas in av nya bän­kar och fi­na blom­lå­dor.

In­om­hus bör­jar de med att ri­va ut det gam­la köks­gol­vet och det är star­ten på en to­tal re­no­ve­ring. Trots brist på kök fix­ar Ernst än­då grill­buffé med lax och kyck­ling.

Det­ta är ni­on­de sä­song­en av ”Som­mar med Ernst” och en del tit­ta­re har und­rat var han hål­lit hus? Jo, på grund av fot­bolls-EM har han fått en se­na­re start i år, men nu är han på gång.

TORS­DAG, TV4, 20.00

Fly­geln på Gustafviks herr­gård i Kristi­ne­hamn är re­no­ve­rings­ob­jekt för Ernst Kir­ch­s­te­i­ger i ”Som­mar med Ernst”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.