Ace Wil­der hos Lot­ta

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

ALLSÅNG Bå­de Loa Falk­man och Char­lot­te Per­rel­li kom­mer till Lot­ta Eng­berg i Gö­te­borg från Öland, där de för någ­ra da­gar se­dan upp­träd­de på kron­prin­ses­san Victo­ri­as födelsedag. Char­lot­te Per­rel­li står på Li­se­bergs scen till­sam­mans med Brol­le, som hon tur­ne­rar med den­na som­mar. Öv­ri­ga ar­tis­ter i ”Lot­ta på Li­se­berg” är sång­ers­kan Ace Wil­der och rap­pa­ren Ken Ring.

MÅN­DAG, TV4, 20.00

Ace Wil­der är en av ar­tis­ter­na i ”Lot­ta på Li­se­berg”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.