Röt­ter­na i Umeå

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DOKUMENTÄR Dub­bel­por­trätt av världs­be­röm­de ope­ras­ång­a­ren Pe­ter Mat­tei ( bil­den), som be­rät­tar om sin bakgrund och si­na in­ter­na­tio­nel­la fram­gång­ar. I ”Man blir den bul­le man blir” åter­vän­der han till si­na röt­ter i Umeå och i ”Jag le­ver min dröm” tar han emot på Metro­po­li­tano­pe­ran i New York. LÖR­DAG, SVT2, 20.05

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.