Victoria fi­ras av Loa och Frans

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UNDERHÅLLNING Kron­prin­ses­san Victoria fyl­ler år och en­lig t tra­di­tio­nen fi­ras fö­del­se­da­gen på Öland. På Borg­holms id­rotts­plats är det underhållning med en rad kän­da ar­tis­ter. En stor del av dem var på nå­got sätt in­blan­da­de i Me­lo­di­festi­va­len i år: Char­lot­te Per­rel­li och Jon Hen­rik Fjäll­gren var gästar­tis­ter, Mol­ly Pet­ters­son Ham­mar var med och täv­la­de och så för­stås årets vin­na­re Frans Jepp­s­on Wall, som sjung­er sin ” If I we­re sorr y”. Dess­utom med­ver­kar ope­ras­ång­a­ren Loa Falk­man och sång­ers­kan Li­sa Miskov­sky.

Som van­ligt de­lar kron­prin­ses­san ut Victoria- sti­pen­di­et till en svensk id­rot­ta­re och i år går det till Hen­rik Lun­dqvist, is­hoc­key-mål­vakt i New York Rang­ers.

På park ett sit­ter in­te ba­ra kron­prin­ses­san Victoria och prins Da­ni­el, ut­an även kung­en och drott­ning Sil­via, prins Carl Philip och prin­ses­san So­fia, prin­ses­san Ma­de­le­i­ne och Chris O´Neill.

Årets pro­gram­le­da­re är myc­ket ru­ti­ne­rad på sce­nen, men de­bu­tant i det här sam­man­hang­et: Kal­le Mo­ra­eus. TORS­DAG, SVT1, 21.00

Foto: SUVAD MRKONJIC

Char­lot­te Per­rel­li. Loa Falk­man. Frans Jepp­s­on Wall. Li­sa Miskov­sky.

Kron­prin­ses­san Victoria fyl­ler 39 och fi­ras i Borg­holm på Öland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.