Dubb­la Woll­ter

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

PRATSHOW Ef­ter två år på Träd­gårds­för­e­ning­en i cen­tra­la Gö­te­borg är Ric­kard Ols­son till­ba­ka på bryg­gan vid Älv­stran­den. Där blir det pratshow med ak­tu­el­la gäs­ter fem lör­dags­kväl­lar i rad. Till pre­miä­ren av ”Som­mar­kväll med Ric­kard Ols­son” kom­mer skå­de­spe­la­ren Sven Woll­ter och dot­tern Sti­na Woll­ter, konst­nä­ren Ma­ko­de Lin­de, jour­na­lis­ten Ca­rin Hjul­ström och un­der­hål­la­ren Sven Me­lan­der. För mu­si­ken står To­mas Andersson Wij och nors­ka poptvil­ling­ar­na Mar­cus & Mar­ti­nus.

LÖR­DAG, SVT1, 20.00

Ric­kard Ols­son på lördagar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.