Ex­tra tim­me med Orup

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

ALLSÅNG Orup, ar­tist och flitig hit­ma­ka­re, är kväl­lens stjär­na. In­te ba­ra i ”Allsång på Skan­sen”, ut­an fram­för allt i ”Allsångs­sce­nen är din”, den ex­tra tim­me som föl­jer di­rekt ef­ter allsång­en. Orup har un­der åren ska­pat mas­sor av kän­da lå­tar, som det går att sjunga med i. Öv­ri­ga ar­tis­ter är SaRa­ha, An­ders Glen­mark, So­la­la, Jo­se­fin Jo­hans­son och Son­ja Aldén. TIS­DAG, SVT1, 20.00 TIS­DAG, SVT1, 21.00

Orup bju­der på egen show i ”Allsångs­sce­nen är din”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.