No­ra läg­ger sig i

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

DEC­KA­RE ”Mor­den i Sand­hamn” är po­pu­lä­ra dec­kar­se­ri­er med många tit­ta­re. Här är se­ri­en ”I natt är du död” från 2014 ihop­klippt till lång­film. Kri­mi­nal­in­spek­tör Thomas Andreasson vid Nac­ka-po­li­sen ut­re­der ett fall med en död stu­dent och en gam­mal ned­lagd mi­li­tär­för­lägg­ning på Kor­sö. No­ra Lin­de kan in­te lå­ta bli att läg­ga sig i utred­ning­en.

SÖN­DAG, TV4, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.