Kal­le Mo­ra­eus

TV (Sweden) - - VICTORIADAGEN -

Ål­der: 52 – fyl­ler 53 den 15 ju­li, da­gen ef­ter Victoria. Bor: Or­sa i Da­lar­na. Fa­milj: Dot­tern Jo­han­na och nors­ka skog­kat­ten Ben­ny. Gör: Pro­gram­le­da­re och mu­si­ker. Ak­tu­ell med: Le­der Victo­ri­a­da­gen på Öland den 14 ju­li. Tur­ne­rar med Ben­ny An­ders­sons or­kes­ter. Har just spe­lat in ”Mo­ra­eus med mera” som sänds i SVT i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.