Chick­lit el­ler fin­kul­tur?

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

in­te sär­skilt träff­sä­kert hel­ler. All­var­li­gast är nog än­då att histo­ri­ens kul­ler­byt­tor rätt om­gå­en­de punk­te­rar all ro­man­tisk spän­ning. Det hjäl­per in­te att Moa Gam­mel i hu­vud­rol­len – och Gö­rel Cro­na som hen­nes för­läg­ga­re – hit­tar to­nen, när det för­blir stumt om­kring dem. ( 2014) LÖR­DAG, TV4, 21.20

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.