Ing­lou­ri­ous bas­terds

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA En farsar­tad ver­sion av det på film aning­en ut­tja­ta­de äm­net and­ra världs­kri­get, där en spral­lig Ta­ran­ti­no näs­tan gör pa­ro­di på sig själv med te­man som kvinn­lig hämnd, blo­di­ga upp­gö­rel­ser med hu­mo­ris­tis­ka un­der­to­ner, späns­tig di­a­log, ett ge­ni­a­liskt sound­track och blink­ning­ar till gam­la spa­get­tiväs­terns. ( 2009)

TIS­DAG, TV6, 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.