Mu­sik i mör­ker

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA FILMER -

DRA­MA Ti­dig Ing­mar Berg­man bör­jar bild­mäs­sigt in­tres­sant men nå­got an­strängt ge­stalt­ning av hur det skul­le kun­na va­ra i ett ska­dat hu­vud, in­nan den över­går i ”40-ta­lis­tisk” histo­ria där det är synd om dem som in­te lärt sig bli hår­da. ( 1948)

MÅN­DAG, SVT1, 13.55

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.