Mr Ro­bot till­ba­ka

KRIMINALSERIE

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV - An­ders Björk­man an­ders.bjork­man@ex­pres­sen.se

”Mr Ro­bot” har bli­vit bå­de kri­ti­ker- och pu­blik­suc­cé i USA och nu kom­mer en ny sä­song om det en­stö­ri­ga da­ta­ge­ni­et El­li­ot. Det sto­ra da­ta­in­trång­et 5/9 har ska­kat värl­den. Fso­ci­e­ty, en un­der­jor­disk grupp hac­kers, har nya pla­ner. And­ra om­gång­en star­tar med ett dub­belav­snitt.

TORS­DAG, SVT2, 21.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.