Vit ni­o­tag­ga­re im­po­ne­rar

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

NA­TUR – Tänk att man skul­le få se det här, vis­kar en ta­gen Anders Lundin, när han ser den vi­ta äl­gen ma­je­stä­tiskt rö­ra sig över fäl­tet.

Anders Lundins upp­le­vel­se in­går i förs­ta av fy­ra ”Mitt i na­tu­ren – som­mar”. Det­ta är in­te nytt, ut­an åter­an­vänd­ning av in­slag, men det är hel­ler in­te gam­la na­tur­ma­ga­sin i re­pris, ut­an man har ploc­kat ihop höjd­punk­ter från sä­song­en.

I förs­ta ”Mitt i na­tu­ren – som­mar” hand­lar det om att vis­sa djur ibland änd­rar ut­se­en­de och in­te alls ser ut som de bru­kar. ”Mitt i na­tu­ren” har fått rap­por­ter från tit­ta­re som ob­ser­ve­rat vi­ta äl­gar bå­de i Väs­ter- göt­land och i Värm­land.

Det är där­för na­tur­re­por­tern Anders Lundin be­gett sig till Värm­lands­sko­gar­na för att spa­na. Och plöts­ligt, när han står där med sin ki­ka­re, prass­lar det till och ut på fäl­tet kli­ver en vit älg.

Den mäk­ti­ga ni­o­tag­ga­ren går lugnt i det halv­höga grä­set, vän­der no­sen mot skogs­bry­net där Lundin står med sin ki­ka­re, tit­tar en stund och vän­der se­dan helt om och ger sig av i ma­je­stä­tisk skritt. – Märk­lig va­rel­se, vis­kar Anders Lundin. Och he­la upp­le­vel­sen är över på 1 mi­nut och 20 se­kun­der. TORS­DAG, SVT1, 20.00

Foto: SVT

And ers Lun din Anders Lundin får en an­norlun­da na­turupp­le­vel­se när han spa­nar in en vit älg i Värm­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.