Eli­sa på Grö­na Lund

TV (Sweden) - - VECKANS BÄSTA TV -

UN­DER­HÅLL­NING Eli­sa Lindström, vin­na­ren av årets ”Let’s dan­ce”, har in­te stått på scen myc­ket i som­mar. Först blev hon sjuk och var tvung­en att stäl­la in ”Lot­ta på Li­se­berg”-pre­miä­ren. Se­dan har hon haft tv-in­spel­ning, tre nya ” Tack för dan­sen”, där hon och Tho­mas Deut­gen lå­ter po­pu­lä­ra dans­band spe­la och be­rät­ta. Nu har hon lo­vat att sjunga på Grö­na Lund i ”Som­mar­krys­set”.

LÖR­DAG, TV4, 20.00

Eli­sa Lindström är en av ar­tis­ter­na i ”Som­mar­krys­set”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.